Gebouw

deKa­de is een modern kan­toor­ge­bouw dat de gebrui­ker cen­traal stelt. Het com­bi­neert een indu­stri­ë­le uit­stra­ling met natuur­lij­ke mate­ri­a­len, bui­ten­ruim­tes en veel licht. De kan­toor­ruim­tes zijn flexi­bel in te delen en hori­zon­taal of ver­ti­caal met elkaar te kop­pe­len om opti­maal bij de gebrui­ker aan te slui­ten. Metra­ges zijn moge­lijk van cir­ca 2500 m² tot 10.000 m².

Onder het gebouw zijn 75 par­keer­plek­ken beschik­baar met laad­mo­ge­lijk­he­den voor elek­tri­sche auto’s.