Loca­tie

deKa­de ligt bin­nen de Amster­dam­se Ring­weg in het gebied Amstel Busi­nesspark. Het gebouw kijkt aan de voor­zij­de uit over het water van de Weesper­trek­vaart. Daar­ach­ter lig­gen volks­tui­nen en sportvelden.

In de buurt bevin­den zich de ver­nieu­wen­de woon­wij­ken Amstel­kwar­tier en Bajes­kwar­tier. De bereik­baar­heid is goed, zowel met de auto via de Ring A10 Zuid als met trein en metro.