Terug naar overzicht

Start fun­de­rings­werk­zaam­he­den

Tes­sel­scha­de Devel­op­ment, een zus­ter­be­drijf van Gero­se, ont­wik­kelt een mul­ti­func­ti­o­neel kan­toor­ge­bouw aan de Dui­vend­recht­seka­de in Amsterdam.

Samen met part­ner Fort­ress wordt cir­ca 10.000 m² gere­a­li­seerd in het Amstel­kwar­tier aan de Weespertrekvaart.

In week 12 begint bouw­be­drijf Sta­len­hoef met ter­rein en logis­tiek inrich­ting waar­na de grond wordt ont­gra­ven en gesa­neerd. Ver­vol­gens wor­den van­af week 18 de aller­nieuw­ste zes­kan­ti­ge pre­fab kli­maat­pa­len aan­ge­bracht door het spe­ci­a­lis­ti­sche hei­be­drijf van ’t Hek.